Beweging

Welkom op de site van de beweging “MOIREN”.

Een beweging

Een beweging voor iedereen, die vorm wil geven aan hun vragen, twijfels, ideeën, onderzoekingen over het leven en de essentie ervan. Om samen met anderen vormen te bedenken en uit te voeren, die ons voeden vanuit de essentie. Om vormen te laten ontstaan door de ontmoeting.  

Moiren is een beweging; een zoektocht naar een vorm en het vormeloze, het beleven van de essentie van het leven in elke handeling én de ontmoeting van mensen. Niets doen is tegen onze natuur. Zonder beweging is er geen leven mogelijk.

Deze site wil fungeren als platform voor ideeën en acties. Ter inspiratie, als ontmoetingsplek, als plaats waar je kun beginnen met het stellen van een vraag…

Wat is Beweging?

Beweging is continu en daardoor ontstaat een wereld met daarin een continue stroom van bewegingen die elkaar ontmoeten en dan weer leiden tot iets anders. Elke ontmoeting beïnvloedt het bestaande; bedoeld of onbedoeld. Alles en iedereen mag meedoen, sterker nog, doet mee. Elke nieuwe creatie (een handeling, een gedachte, een vorm) wordt vervolgens weer opgenomen in de wereld. Beweging is een continu proces dat het gevolg is van allerlei mogelijke interacties tussen bewegingen, die soms een vorm krijgen en soms ook niet. Vormen die langer kunnen bestaan en soms maar heel kort. Vanuit de beweging willen wij vormen laten ontstaan door ontmoeting.

wij willen jullie ontmoeten, jullie met je vragen, ideeen, twijfels, grappen in welke ( spirituele, religieuze, humanistische ) vorm dan ook.

Hartelijke groet, Freddy en Michiel

  • Activiteiten

    Wij zijn op zoek naar mensen, die vanuit het gedachtengoed van Moiren mee willen denken om activiteiten op te zetten. Te denken valt aan lezingen, boekbesprekingen, spontane acties, ontmoetingen, die iets in beweging zetten....noem maar op.... in de toekomst willen we hier een uitgebreide activiteitenkalender zetten om mensen uit te nodigen mee te doen en ter inspiratie. Om op ideeen te komen en zelf ook aan de slag te gaan. Om groepen in beweging te krijgen...etc....