Een idee…..

DE GOEDE AARDE

(WERKTITEL)

 

Inleiding.

 Doel van het initiatief.

 1.     Een plek te zijn waar, in een gezonde sfeer van rust en vrede, gedurende korte of langere tijd, mensen tot geestelijke
       ontspanning en ontplooiing kunnen komen. De Goede Aarde is een plek waar mensen naar antwoorden kunnen
       zoeken op hun persoonlijke vragen over geloof en leven.

2.     Het streven is door middel van de gewone dagelijkse bezigheden mensen te inspireren om dichter bij God te komen (of bij ons Zelf, of bij de Boeddha natuur, het Hogere, etc). De stichting werkt vanuit een christelijke levensovertuiging. Belangrijke uitgangspunten zijn: samen werken, gastvrijheid en een open huis bieden en in eenvoud samen leven.

3.     In principe wordt huisvesting gezocht in een (leegstaand) gebouw met een religieuze achtergrond, waarmee dit religieuze erfgoed in stand kan worden gehouden. Aansluiting bij een kleine religieuze gemeenschap welke is gehuisvest in een te groot pand behoord zeker tot de mogelijkheden.

4.     Samenwerken met een religieuze orde waardoor de orde in de gelegenheid blijft haar eigen identiteit voort te zetten en het bijbehorende klooster in stand te kunnen houden.

 

Visie.

 

Uitgangspunten

Een woongemeenschap van een aantal  leefvormen, samengevoegd tot een stichting (?) moet de kern vormen voor het project. Belangrijke kernwoorden van deze gemeenschap zijn: eenvoud, sociaal gevoel, religieus / spiritueel georiënteerd, gerechtigheid, vrede en het leefbaar maken van de aarde.  Het huis wordt bewoond door mensen die zich aan de doelstelling van de stichting hebben verbonden. Ze bewonen aparte wooneenheden in het complex. In hun vrije tijd dragen ze zorg voor de realisering van de doelstelling. Het complex kan daardoor zijn unieke religieus-sociaal-maatschappelijke blijven behouden. De gemeenschap kiest ook de toekomstige bewoners. Daarbij wordt vooral gelet op een goed evenwicht tussen meer en minder draagkrachtige bewoners en op heterogeniteit wat betreft leeftijd, inkomen, leefeenheid en sociaal-maatschappelijke positie. Alle bewoners moeten lid worden van de woonvereniging / stichting. De bewoners van complex willen het gebouw behouden in zijn maatschappelijke, culturele en religieuze functie. Het grote (en oude) gebouw vergt veel onderhoud, zowel buiten als binnen. Dat vraagt veel tijd, inzet en geld. De bewoners dragen de kosten voor een groot deel. De leeftijd van de bewoners varieert, de persoonlijkheden zijn zeer verschillend en ook de sociale achtergronden lopen sterk uiteen. Bewoning door verschillende woonvormen: eenpersoons-, meerpersoons-, gehandicapten- en oudereneenheden en diverse woongroepen behoort tot de mogelijkheden. 

Een groter vastgoed project zal de basis kunnen vormen voor het project; de locatie zou ruimte kunnen geven voor diverse deelprojecten:

 

1.     Wonen. Er wonen, afhankelijk van de ruimte een aantal individuele personen / samenlevingsvormen van alle leeftijden op vaste basis. Dit kan in een gemeenschap of in een aantal in te richten appartementen, naast een eventueel nog aanwezige religieuze gemeenschap. Deze religieuze gemeenschap kan als katalysator de basis vormen voor een gemengde religieuze gemeenschap van ordebroeders/zusters en betrokken leken. Er bestaat de mogelijkheid om op tijdelijke basis als gast op de Goede Aarde te verblijven. De bewoners en gasten voelen zich nauw verbonden met spiritualiteit in de brede zin van het woord, maar moeten wel de christelijke identiteit kunnen respecteren. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de kapel, meditatiecentrum, centrale keuken, eetkamer en huiskamer. Deze voorzieningen kunnen (gedeeltelijk) gezamenlijk worden gebruikt. Het is een samenlevingsvorm waarin mensen zichzelf kunnen redden, én op elkaar betrokken zijn en elkaar bijstaan.

 

Vanuit een woongemeenschap kunnen diverse andere initiatieven worden opgezet:

 

2.     Boerderij. (indien aanwezig) Een ecologisch tuinbouwbedrijf en / of melkveehouderij Deze boerderij zou de basis kunnen vormen voor een (woon)gemeenschap voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen (zorgboerderij). Er kan een kleine winkel (fairtrade/ecologisch) worden ingericht.  Verzoek tot plaatsing zou dan moeten geschieden door een begeleidende instantie. De boerderij wordt als separaat bedrijf verhuurd.

3.     Gastenverblijf. Ruimten voor gasten, mensen die tijdelijk onderdak zoeken, bijvoorbeeld omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. Exploitatie op basis van pensionfunctie.

4.     Huiskapel. De basis voor gemeenschappelijk gebed en gemeenschappelijke meditatie. Gedacht kan worden aan een gemeenschappelijke dagopening/dagsluiting en dienst op zondag. In geval een priester beschikbaar is zou dit een eucharistieviering kunnen zijn. Anders zijn het woord en communiediensten of andersoortige meditatieve bijeenkomsten. De kapel kan gehuurd worden voor religieuze en culturele activiteiten (zoals gebedsdiensten, huwelijken, dopen, begrafenissen; muziekuitvoeringen, repetities, tentoonstellingen, workshops enz.) en zou uit kunnen groeien tot een van de gemeentelijke trouwlocaties. De kapel kan daarnaast gebruikt worden als expositieruimte of als repetitieruimte voor koren.

5.     Bedrijfshuisvesting. Een locatie voor kleinschalige bedrijven.

6.     Esoterie. Er wordt ruimte geboden aan zelfstandige ondernemers op esoterisch gebied (Reiki, massages, etc.).

7.     Evenementen. Er is ruimte voor openbare bijeenkomsten, samen met andere organisaties welke passen bij de identiteit van de communiteit.

8.     Muziekevenementen. Hierbij wordt gedacht aan een muziekschool, kleinschalige uitvoeringen.

9.     Kinderdagverblijf. Een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal op basis van de filosofie van Rudolf Stein.

10.  Hospice. Hierbij kan gedacht worden aan 1 à 2 plaatsen met de mogelijkheid voor familie om over te blijven en gebruik te maken van de gezamenlijke faciliteiten (maaltijden en meditatie/gebedsruimtes).

11.  Rouwkamers. Hierbij kan gelegenheid worden geboden om op eigen individuele wijze afscheid te nemen van een overledene. Hierbij kan worden samengewerkt met een reguliere begrafenis ondernemer.

12.   Huisvesting voor een voedselbank.

  

Realisatie.

 

1.     Deelname. Een bestaande kloosterorde / woongemeenschap zou ruimte ter beschikking kunnen stellen om deze activiteiten te realiseren. Het project zou vooral goed aansluiten bij een bestaande religieuze gemeenschap.

 

2.     Financiering.

a.     De benodigde financiën zouden bijeengebracht kunnen worden door een woongemeenschap op te richten waarvan de deelnemers elk een deel van het benodigde bedrag inbrengen om de locatie te kunnen aanschaffen.

b.     Een gift.

c.     Een bijdrage door een investeerder.

 

3.     Bouwkundige aanpassingen.

 

4.     Tijdpad. Onbekend. 

Advertenties

Plaats een reactie

Nog geen reacties.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

  • Activiteiten

    Wij zijn op zoek naar mensen, die vanuit het gedachtengoed van Moiren mee willen denken om activiteiten op te zetten. Te denken valt aan lezingen, boekbesprekingen, spontane acties, ontmoetingen, die iets in beweging zetten....noem maar op.... in de toekomst willen we hier een uitgebreide activiteitenkalender zetten om mensen uit te nodigen mee te doen en ter inspiratie. Om op ideeen te komen en zelf ook aan de slag te gaan. Om groepen in beweging te krijgen...etc....